AanmeldenVCA Basis

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Wie?

Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Waarom?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt. Wat houdt B-VCA in?

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Zzp'er of werknemer?

Wanneer een zzp'er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Vrijdag Okt 27 2017

VCA Basis vrijdag 27 oktober 2017


Lees verder
Vrijdag Nov 24 2017

VCA Basis vrijdag 24 november 2017


Lees verder
Vrijdag Dec 15 2017

VCA Basis vrijdag 15 december 2017


Lees verder