Geblokkeerde vluchtroutes in studentenhuizen

Veel studentenhuizen zijn niet brandveilig. Vaak zijn er bij deze studentenhuizen geen of onvoldoende brand- of rookmelders aanwezig. Bij iets minder dan de helft van de ondervraagde bewoners zijn het aantal brandblussers en andere blusmaterialen niet in orde. Een ander veel voorkomend probleem is dat de vluchtroutes geblokkeerd zijn, vaak staan er fietsen, kratten of andere spullen in de gang. Bij veertig procent van de studentenhuizen beginnen de branden in de keuken. De meest voorkomende oorzaak is dat de vlam in de pan slaat.

Hoe zorg je ervoor dat jullie studentenhuis brandveilig is:

Brandveiligheid van een studentenhuis bestaat uit twee verantwoordelijken, de verhuurder en de studenten in de woning. De taak is aan de verhuurder om te zorgen dat de woning 'kaal' brandveilig is er moeten rook- of brandmelders zijn, voldoende blusmaterialen (die ook gecontroleerd zijn/worden) en er zijn bepaalde bouwtechnische eisen waar de woning aan moet voldoen. De studenten in de woning zijn verantwoordelijk voor hoe ze met de woning omgaan. Ze moeten bijvoorbeeld de vluchtwegen vrijhouden, de branddeuren dichthouden en de blusmaterialen toegankelijk houden.« Terug naar het overzicht