Het Basiscontract: zo heeft u het op 1 juli op orde

Per 1 juli 2018 moeten alle werkgevers beschikken over een basiscontract met een arbo dienstverlener. Dan komt er een einde aan de overgangsperiode van één jaar die was afgesproken bij de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. 

Wat moet er ook alweer geregeld zijn?
Op welke arbozorg kan een werknemer rekenen? Dat staat in het basiscontract. Daarin staan eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Verplichte onderdelen zijn: de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Werkgevers vullen dit eventueel aan met diensten die hun organisatie nodig heeft. Door de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 moeten alle organisaties beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

Wat staat er in het basiscontract? De werkgever moet bij een aantal taken ondersteuning hebben van een arbodienst of bedrijfsarts. Dat zijn: ziekteverzuimbegeleiding. het toetsen van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), het uitvoeren van het Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuring. Daarnaast bevat het basiscontract de volgende nieuwe wettelijke verplichtingen.

Nieuwe verplichtingen basiscontract

Toegang tot bedrijfsarts
In het basiscontract moet staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Bijvoorbeeld via een spreekuur.

Overleg met OR en preventiemedewerker
Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

Bezoek van de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken

Second Opinion
De werknemer moet een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen als hij twijfelt aan een advies. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opnion moet gebeuren conform de afspraken tussen de werkgever en de arbodienstverlener.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke klachtenprocedure hebben. Daarin staat hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen. 

Melden beroepsziekten
Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie
De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

 

 « Terug naar het overzicht