Onderhoudonderhoudsnormen

Naast het leveren van brandbeveiligingsmiddelen verzorgen wij ook keuringen voor deze middelen. Deze keuringen worden uitgevoerd door onze REOB- erkende onderhoudsmonteurs. De desbetreffende keuringen zijn vastgesteld binnen de Arbowetgeving en het bouwbesluit.

Om ervoor te zorgen dat brandblusmiddelen optimaal functioneren tijdens calamiteiten moeten zij zorgvuldig worden onderhouden. Om deze gedachte goed uit te voeren moeten brandblussers en brandslanghaspels minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd worden door een REOB- erkende onderhoudsmonteur. Houdt in gedachte, dat men hierbij uitgaat van een normale situatie, waarbij het brandrisico in deze omgeving niet als hoog wordt geformuleerd. Blijkt uit deze controle dat de brandblusmiddelen voldoen aan de gestelde NEN/NEN-EN onderhoudsnormen, dan krijgen deze middelen een keuring.

Eveneens moeten droge stijgleidingen en de aansluitpunten jaarlijks gecontroleerd worden conform de NEN 1594. Bij deze keuring worden de droge stijgleidingen en de aansluitpunten op druk en waterdichtheid getest. Naast de jaarlijkse controle is het ook verplicht om de droge stijgleidingen om de 5 jaar uitgebreid te onderhouden. Tijdens deze controle worden de blusleidingen hydrostatische beproefd op sterkte en lekdichtheid. Deze controles dienen ervoor te zorgen dat de droge stijgleidingen en aansluitpunten in optimale toestand verkeren.

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie. Om ervoor te zorgen dat deze installatie optimaal zal functioneren tijdens calamiteiten is er een periodieke onderhoudsplicht. Namens het Gebruiksbesluit moet een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Namens de eigenaar en/of gebruiker moet er een erkend deskundige aangewezen worden om de installatie te controleren conform de NEN-EN 50172 en de ISSO publicatie 79.

Onderstaande geeft u een beeld, welke normen moeten worden gehanteerd voor onderhoud en inspectie van (brand) veiligheidsmiddelen/installaties:

  • NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
  • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
  • NEN-EN 671-3 Onderhoud van brandslanghaspels
  • NEN 1594 Onderhoud van droge stijgleidingen
  • NEN-EN 1838 Verlichtingstechniek noodverlichting
  • NEN 6088 Vluchtrouteaanduiding
  • NEN 1010 Veiligheid laagspanningsinstallatie
  • NEN-EN 50172 Noodverlichting systemen vluchtwegen
  • ISSO-79 Inspectie noodverlichtings- installaties
  • NEN-EN-ISO 7010 Veiligheidssymbolen 

Nieuws

Heka Bleeding Control Kit vanaf nu bij ons verkrijgbaar

Direct kunnen handelen bij een hevige bloeding en hiermee de overlevingskansen van slachtoffers van (terroristische) aanslagen of ongelukken vergroten? De Heka Bleeding Control Kit (BCK) bevat alle producten die nodig zijn om een hevige bloeding te stoppen.  Daarnaast biedt de Heka Bleeding Control Kit voldoende ruimte om extra materiaal naar wens toe te voegen, zoals een hemostatisch gaas of een extra tourniquet. Ook het productlabel biedt ruimte om...


Lees verder