AanmeldenBasis BHV

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer naderhand het Certificaat Bedrijfshulpverlening met bijbehorend pasje. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze training om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie, maar ook daar buiten. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren.

Basistraining bedrijfshulpverlening

Doelstelling
Na de training BHV bent u in staat tot:

  • Het verlenen van eerste hulp;
  • Beperken en bestrijden van brand;
  • Alarmeren en evacueren bij noodsituaties;
  • Samenwerken met hulpverleningsorganisaties.

Programma

  • Levensreddende handelingen.
  • Reanimatie/ bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator).
  • Alarmeren en samenwerken nooddiensten
  • Meldingsprocedure en ontruimen.
  • Brandbestrijding.

Deelnemers

Medewerkers die binnen hun bedrijf de taak van bedrijfshulpverlener hebben of krijgen, volgen de tweedaagse basis training Bedrijfshulpverlening. Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel 'levensreddende handelingen'.

Mogelijkheid nascholing CCV (code95) 7 punten.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Woensdag Sept 25 2019

Basis BHV woensdag 18 & 25 september 2019


Lees verder
Donderdag Nov 21 2019

Basis BHV donderdag 14 & 21 november 2019


Lees verder