AanmeldenHerhaling BHV

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze training om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie, maar ook daar buiten. Belangrijk is dat BHV-ers elk jaar deelnemen aan herhalingstrainingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat, met bijbehorend pasje.

Herhalingstraining bedrijfshulpverlening

Doelstelling

Na de herhalingstraining BHV heeft u uw BHV-kennis en vaardigheden weer opgefrist en nieuwe actuele kennis verworven.

Programma

De Herhalingstraining bedrijfshulpverlening bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • Herhaling hoofdzaken theorie.
  • Herhaling reanimatie en AED.
  • Levensreddende handelingen.
  • Alarmeren en samenwerken nooddiensten
  • Meldingsprocedure en ontruimen.
  • Brandbestrijding.
  • Tijdens de Herhaling BHV training wordt geoefend met lotusslachtoffers.

Deelnemers

Deelnemers die een geldig EHBO-diploma kunnen overleggen, worden vrijgesteld voor het onderdeel 'levensreddende handelingen'.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Maandag Mrt 25 2019

Herhaling BHV maandag 25 maart 2019


Lees verder
Donderdag Apr 18 2019

Herhaling BHV donderdag 18 april 2019


Lees verder