AanmeldenVCA Vol

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Waarom?

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

Wat houdt VOL-VCA in?

De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Geaccepteerde kwalificaties

Voor VOL-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van VOL-VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

Opleiding

Wilt u als VCA gecertificeerde aannemer een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) inhuren als onderaannemer? Dat kan, als de zzp'er én uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zzp'er inhuren als onderaannemer Een zzp'er kan zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt u als VCA gecertificeerde aannemer een zzp'er als onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een zzp'er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten
  • De zzp'er moet het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben en, zo nodig de kwalificaties zoals vermeld in de SSVV Opleidingengids
  • De zzp'er moet een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie hanteren
  • Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de zzp'er moeten gekeurd zijn
  • Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de zzp'er voldoen aan de eisen van VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen

Zzp'er of werknemer?

Wanneer een zzp'er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Zaterdag Mrt 23 2019

VCA VOL zaterdag 23 maart 2019


Lees verder
Vrijdag Mrt 29 2019

VCA VOL vrijdag 29 maart 2019


Lees verder