BeheerderBrandmeldinstallaties

Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang.

Beheerder Brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Doelstelling

De beheerder brandmeldinstallaties bekend maken met onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1

Programma:

  • Doel van brandmeldinstallatie
  • Certificering
  • Het beheer van de brandmeldinstallatie
  • Onderdelen van een brandmeldinstallatie
  • Indicatoren en nevenindicatoren
  • Doormelden van brand
  • Detectiezone, meldergroep en melderlus
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Verantwoordelijkheden van de beheerder
  • Periodieke controle en preventief onderhoud

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
 

Inschrijven Cursus

Dhr.    Mevr.

Onderstaande personen willen zich opgeven:

Aanmelden? Aanhef Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum
Klik hier om nog een persoon aan te melden.