EX-OX-TOXGasmeten

Achtergrond

Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name bij het werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengen schadelijke gassen risico's met zich mee.

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld voor een ieder die in zijn functie belast is met het uitvoeren van gasmetingen. De cursus laat de deelnemer kennis maken met de theorie achter het gasmeten en de verschillende soorten gasmeetapparatuur. De theorie wordt door middel van praktijkoefening aangevuld.

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in besloten ruimten, gaswachten, mangatwachten en mensen in het bezit van het DLP-certificaat die verdieping of opfrissing van hun kennis en vaardigheden willen.

Vooropleiding/niveau

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen. Geldigheid van het diploma of certificaat

Het diploma of certificaat is maximaal 3 jaar geldig.

Theorie

  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting;
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

Praktijk

  • Zelfstandig EX-OX-TOX gasmetingen verrichten;
  • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
 

Inschrijven Cursus

Dhr.    Mevr.

Onderstaande personen willen zich opgeven:

Aanmelden? Aanhef Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum
Klik hier om nog een persoon aan te melden.