Kinder-EHBO

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan baby's en kinderen.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp.

Doelstelling

Met een diploma Eerste Hulp aan kinderen bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis.

Programma

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van baby's en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen. Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

  • een bloeding
  • shock
  • kneuzing en verstuiking
  • botbreuk
  • tandletsel
  • oververhitting
  • koortsstuipen
  • brandwond.

Zorgverzekering

Deze cursus kan worden vergoed vanuit uw zorgpakket onder het onderdeel 'Preventie'. Voor meer informatie neem contact met ons op.
 
 

Inschrijven Cursus

Dhr.    Mevr.

Onderstaande personen willen zich opgeven:

Aanmelden? Aanhef Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum
Klik hier om nog een persoon aan te melden.