Ontruimingsoefening

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Fire Prevent begeleidt en traint uw BHV'ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat:

  • Medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten;
  • BHV'ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren. Grotere gebouwen beschikken meestal over een brandmeldinstallatie. Als die in uw bedrijf ook aanwezig is dan moet u tenminste 1 keer per jaar een ontruimingsoefening houden.

Fire Prevent organiseert, ensceneert en begeleid voor uw bedrijf ontruimingsoefeningen inclusief evaluatie en verslag

Doelstelling

De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Na afloop evalueert onze deskundige de oefening met alle BHV-ers, waarbij hij de leermomenten bespreekt en verbeterpunten aangeeft. Onze deskundige maakt ook altijd een schriftelijke rapportage


Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
 

Inschrijven Cursus

Dhr.    Mevr.

Onderstaande personen willen zich opgeven:

Aanmelden? Aanhef Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum
Klik hier om nog een persoon aan te melden.