Ploegleider

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers. Een Ploegleider dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Doel BHV Ploegleider cursus

Het doel van de BHV Ploegleider cursus is de medewerker in staat stellen om adequaat leiding te geven aan een BHV-inzet bij een ongeval of een calamiteit. Hij/zij leert daarbij te werken met ongevals-/calamiteiten-scenario's, prioriteiten te stellen, de BHV-ers centraal aan te sturen, taken te verdelen, effectief te communiceren, feedback te geven en oefeningen voor te bereiden en te leiden.

Voor wie is de BHV Ploegleider cursus bestemd?

De cursus BHV Ploegleider is een korte, praktijkgerichte cursus bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die gecertificeerd BHV-er zijn met enige ervaring en die binnen hun bedrijf leiding moeten geven aan een BHV-ploeg.

Deelname en inhoud cursus Ploegleider BHV

Wie verantwoording draagt voor of zich bezighoudt met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie en beschikt over een geldig Basisdiploma BHV komt in aanmerking voor de cursus Ploegleider BHV.

Tijdens de cursus Ploegleider BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
  • Werken met scenario's
  • Leidinggeven aan de BHV-inzet
  • Alarmering- en communicatiemiddelen

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
Woensdag Apr 17 2019

Ploegleider Basisopleiding woensdag 17 april 2019


Lees verder
Woensdag Apr 17 2019

Herhaling Ploegleider woensdag 17 april 2019


Lees verder