Preventiemedewerker

Inleiding

Volgens de Arbowet moeten preventieve taken op het gebied van arbeidsomstandigheden door uw organisatie zelf worden geregeld. De preventiemedewerker is hiervoor aangesteld. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers is verplicht minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Als preventiemedewerker bent u de spin in het web van de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. U staat de werkgever namelijk bij in zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van werknemers, klanten en gasten.

De preventiemedewerker is aanspreekpunt voor collega's met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Tevens ondersteunt de preventiemedewerker zijn collega's bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

Doelstelling

 • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E;
 • Het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers;
 • Het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Fire Prevent biedt een eendaagse training aan.

Programma

 • De preventiemedewerker en de Arbowet;
 • Rol of taak van de preventiemedewerker;
 • Preventiemedewerker en de relatie binnen organisaties;
 • Adviesrol aan OR of Personeelsvertegenwoordiging;
 • Voorlichtingsrol preventiemedewerker;
 • Rol binnen de Risico Inventarisatie & Evaluatie;
 • Werkplekadvies en instructie;
 • Tips verslaglegging RI&E / instructie en protocollering;
 • Inbreng Arbo onderwerpen door deelnemers en feedback;
 • Advies vervolgtraject.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
 
 

Inschrijven Cursus

Dhr.    Mevr.

Onderstaande personen willen zich opgeven:

Aanmelden? Aanhef Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum
Klik hier om nog een persoon aan te melden.