Drogeblusleiding


Een droge stijgleiding is een vaste, niet permanent op een watervoorziening aangesloten pijpleiding (blusleiding) in of aan een gebouw voor het transport van bluswater naar de verdiepingen.

Het idee achter deze droge blusleidingen is, tijdbesparing tijdens een brand. Wanneer er in een hoog (+ 20 meter) en/of diep gebouw brand uitbreekt, verliest de brandweer waarschijnlijk kostbare tijd bij het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Daarom zijn droge blusleidingen bij sommige gebouwen van groot belang.

De blusleidingen bestaan uit stalen buizen met brandslangaansluitingen. Hierdoor kan de brandweer met behulp van de pomp, op een blusvoertuig, de benodigde hoeveelheid water op de gewenste plaats in het gebouw krijgen. Een situatie, als deze geeft aan dat droge blusleidingen van groot- en levensbelang zijn.

Eveneens moeten droge stijgleidingen en de aansluitpunten jaarlijks gecontroleerd worden conform de NEN 1594. Bij deze keuring worden de droge stijgleidingen en de aansluitpunten op druk en waterdichtheid getest. Naast de jaarlijkse controle is het ook verplicht om de droge stijgleidingen om de 5 jaar uitgebreid te onderhouden. Tijdens deze controle worden de blusleidingen hydrostatische beproefd op sterkte en lekdichtheid. Deze controles dienen ervoor te zorgen dat de droge stijgleidingen en aansluitpunten in optimale toestand verkeren.