Jaarlijksverplichte keerklepcontrole


Fire Prevent verzorgt de jaarlijkse verplichte keerklepcontrole. De controle wordt  uitgevoerd conform de beproevingsmethoden zoals deze staan beschreven in de Waterwerkbladen 1.4G. Per keerklep wordt de meest geschikte beproevingsmethode bepaald. Het resultaat van deze werkzaamheden vindt u terug in een logboek. Hiermee kunt u aantonen dat de werking van de terugstroombeveiliging is getest en bent u zeker van een goede invulling van het beheer en onderhoud aan uw installatie.

Wat is een keerklep?

Bij nagenoeg alle apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op een waterleiding installatie, zoals een koffiemachine, vaatwasser en brandslanghaspel, hoort een keerklep te zitten. De keerklep zorgt ervoor dat vervuild wat niet terug kan stromen in de waterleiding. Zo wordt voorkomen dat verontreinigd water, van bijvoorbeeld de vaatwasser, in de drinkwaterleiding terecht komt.

Wat houd een keerklepcontrole in?

Fire Prevent heeft alle technische hulpmiddelen beschikbaar om de controles efficiënt uit te voeren. De volgende werkzaamheden worden verricht bij het uitvoeren van een keerklepcontrole:

  • Identificeren van de keerklep
  • Beoordelen of het juiste type keerklep is toegepast;
  • Controleren of de keerklep op de juiste plaats gemonteerd is;
  • Controleren of de keerklep goed werkt en water niet terug kan stromen in het leidingnet;
  • Indien nodig aanbrengen van eenmalige voorzieningen ten behoeve van de controle;
  • Opstellen van een logboek

Met een sticker wordt aangegeven dat de keerklep gecontroleerd is. Het resultaat van onze werkzaamheden vindt u terug is een logboek. Uit het resultaat kan blijken dat u een keerklep moeten laten vervangen als:

  • Een keerklep defect is;
  • Een verkeerde beveiligingseenheid is toegepast;
  • De keerklep niet bij de oorsprong is geplaatst.

Uiteraard kunnen onze monteurs dit voor u in orde maken.

Onder strenge voorwaarden is het toegestaan 10% van de keerkleppen te controleren. Lees meer hierover in het Waterwerkblad. Vanuit het oogpunt van veiligheid en zekerheid richting de gebruiker is het echter aan te raden wél alle keerkleppen te controleren. U loopt dan beduidend minder risico op een besmetting en de daarop volgende hoge desinfectiekosten.