Opleidingen
 
 

Herhaling BHV

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het gaat bij het volgen van deze training om meer dan alleen het voldoen aan een wettelijke verplichting. U levert een bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers en aan de veiligheid...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Maandag Mrt 25 2019

Herhaling BHV maandag 25 maart 2019


Lees verder
Donderdag Apr 18 2019

Herhaling BHV donderdag 18 april 2019


Lees verder

Basis BHV

In ieder bedrijf moet volgens de Arbowet ten minste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) beschikbaar zijn. Afhankelijk van onder andere de bestaande risico's, de bedrijfsomvang, het aantal medewerkers en het aantal bezoekers zijn vaak meer bedrijfshulpverleners noodzakelijk. Als met goed gevolg de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening (BHV) is doorlopen, ontvangt de deelnemer naderhand het Certificaat Bedrijfshulpverlening met bijbehorend pasje. Oefening in het gebruik van een AED is een vast onderdeel in het programma. Het...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Woensdag Sept 25 2019

Basis BHV woensdag 18 & 25 september 2019


Lees verder
Donderdag Nov 21 2019

Basis BHV donderdag 14 & 21 november 2019


Lees verder

VCA Basis

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. Wie? Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt. Waarom? Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Zaterdag Mrt 23 2019

VCA Basis zaterdag 23 maart 2019


Lees verder
Vrijdag Mrt 29 2019

VCA Basis vrijdag 29 maart 2019


Lees verder

VCA Vol

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. Waarom? Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen. Wat houdt VOL-VCA in?...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Zaterdag Mrt 23 2019

VCA VOL zaterdag 23 maart 2019


Lees verder
Vrijdag Mrt 29 2019

VCA VOL vrijdag 29 maart 2019


Lees verder

Trainingen code 95 (CCV)

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. De code 95 bestaat uit twee onderdelen: Hoe word ik beroepschauffeur: Basiskwalificatie (code 95 halen) Hoe blijf ik beroepschauffeur: Nascholing (code 95 houden) Vrijstelling Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Zaterdag Mrt 23 2019

VCA Basis zaterdag 23 maart 2019


Lees verder
Zaterdag Mrt 23 2019

VCA Vol zaterdag 23 maart 2019


Lees verder

Basis BHV met E-learning

E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschikt is: de tweedaagse opleiding of de E-Learning opleiding. Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald. Het E-learning programma bestaat...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Maandag Mrt 25 2019

Basis BHV met E-learning maandag 25 maart 2019


Lees verder
Donderdag Apr 18 2019

Basis BHV met E-learning donderdag 18 april 2019


Lees verder

Beheerder Brandmeldinstallaties

Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen. Een brandmeldinstallatie is een belangrijke schakel in de keten van brandveiligheidsvoorzieningen. Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang. Beheerder Brandmeldinstallatie Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Ploegleider

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers. Een Ploegleider dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd. Doel BHV Ploegleider cursus Het doel van de BHV Ploegleider cursus is de medewerker in staat stellen om adequaat leiding te geven aan een BHV-inzet bij een ongeval of een calamiteit. Hij/zij leert daarbij te werken met...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Woensdag Apr 17 2019

Ploegleider Basisopleiding woensdag 17 april 2019


Lees verder
Woensdag Apr 17 2019

Herhaling Ploegleider woensdag 17 april 2019


Lees verder

AED/Reanimatie

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Hun kans om te overleven is sterk verhoogd als er binnen 6 minuten mensen ter plaatse zijn die starten met reanimeren en hierbij een AED gebruiken.  Doelstelling: Na de training AED/Reanimatie bent u in staat tot: Het verlenen van eerste hulp bij reanimatie. Programma: Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole Alarmeren Reanimatie Bediening AED Neem contact met ons op voor meer...

Lees verder & bekijk opleidingen »


EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Weet u wat u moet doen bij een verbranding of een snijwond? Bij onze cursus EHBO leert u hoe om te gaan met kleine ongelukjes en houdt u uw hoofd koel als er professionele hulp ingeschakeld moet worden. Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Doelstelling Met een diploma Eerste Hulp bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. Programma Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Woensdag Okt 23 2019

EHBO herhaling woensdag 23 oktober 2019


Lees verder

Kinder-EHBO

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan baby's en kinderen. Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Doelstelling Met een diploma Eerste Hulp aan kinderen bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. Programma In de cursus wordt aandacht besteed aan de...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Preventiemedewerker

Inleiding Volgens de Arbowet moeten preventieve taken op het gebied van arbeidsomstandigheden door uw organisatie zelf worden geregeld. De preventiemedewerker is hiervoor aangesteld. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers is verplicht minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Als preventiemedewerker bent u de spin in het web van de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. U staat de werkgever namelijk bij in zijn verantwoordelijkheid voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van werknemers, klanten en...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Veilig werken met Hef- en Reachtruck

Doelstelling Het bijbrengen van praktische basisvaardigheden voor het veilig en efficiënt werken op een hef- of reachtruck. Programma Tijdens deze veiligheidstraining die, indien mogelijk, ook in-company kan worden verzorgd, staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De cursus is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. Tijdens de theorielessen...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Veilig werken met Hoogwerker

Doelstelling In deze veiligheidstraining wordt aan de deelnemers de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van hoogwerkers en overige technische voorzieningen. Programma Tijdens deze veiligheidstraining Hoogwerker die, indien mogelijk, ook in-company kan worden verzorgd, staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De cursus is geheel gericht op de beroepspraktijk. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de...

Lees verder & bekijk opleidingen »


Ontruimingsoefening

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Fire Prevent begeleidt en traint uw BHV'ers en organiseert...

Lees verder & bekijk opleidingen »


EX-OX-TOX / Gasmeten

Achtergrond Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name bij het werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengen schadelijke gassen risico's met zich mee. Doel van de cursus De cursus is bedoeld voor een ieder die in zijn functie belast is met het uitvoeren van gasmetingen. De cursus laat de deelnemer kennis maken met de theorie achter het gasmeten en de verschillende soorten gasmeetapparatuur. De theorie wordt door middel van praktijkoefening...

Lees verder & bekijk opleidingen »


 


Nieuws

Wilt u in 2018 nog investeren? Onze AED's zijn nu scherp geprijsd.

Wat is een AED? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.  Waarom investeren in een AED? Minder dan één op tien personen overleeft een plotse hartstilstand. De eerste minuten zijn het cruciaalst om de bloedsomloop en het zuurstoftransport bij het slachtoffer te herstellen. Per minuut die...


Lees verder