ISOcertificering

ISO certificering ligt binnen het bereik van alle bedrijven, ongeacht de omvang van de organisatie en het vakgebied, overal ter wereld.

Overal waar men op de een of andere wijze moet voldoen aan wensen van mensen (opdrachtgevers) is er sprake van een manier om dingen te doen. Vooral binnen hele kleine bedrijven vinden deze activiteiten echter plaats zonder een duidelijk vastgelegd systematiek. De manier van doen is waarschijnlijk niet opgeschreven, maar zit allemaal in het hoofd van de bedrijfsleider of eigenaar. Alhoewel niet gedocumenteerd; er is wel een "manier van werken", een systeem.

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer mensen er bij betrokken zijn, des te meer bestaat er de kans dat deze manier van doen wel beschreven zijn in procedures en instructies. Er zijn wellicht formulieren en dossiers. Deze helpen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar iets doet op zijn eigen manier. De activiteiten worden op een ordelijke, gestructureerde manier uitgevoerd. Dat betekent dat tijd, geld en andere middelen efficiënt gebruikt worden.

Elke organisatie, klein of groot, heeft een manier van werken. Een systeem wat voor de organisatie werkt en haar klanten tevreden stelt. De ISO normen zijn een hulpmiddel voor een organisatie om deze structuren en de processen duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast richt zij de focus van de organisatie op zaken die van belang zijn om in het specifieke normgebied (kwaliteit, milieu, etc.) aandacht aan te schenken goed in te richten, zodat de de organisatie hier duidelijkheid in krijgt en houdt. De ISO normen bepalen WAT er gedaan moet worden, de onderneming bepaalt zelf hoe iets gedaan wordt.

De goede praktijkstructuren van ISO managementsystemen zijn geschikt voor alle organisaties, groot of klein en in alle marktsegmenten, commercieel, overheden, non-profit organisaties etc. Dus ook voor uw organisatie!

Implementatie

Een veelgehoorde misvatting binnen bedrijven, welke nog niet gecertificeerd zijn, is dat ISO certificering de organisatie volledig op zijn kop zal zetten. U onderneemt, dus uw onderneming werkt. De manier waarop u werkt is blijkbaar succesvol. Een ISO norm zal daarom moeten functioneren als hulpmiddel om uw organisatie te optimaliseren, de zwakke plekken te ontdekken en voortdurend te verbeteren. De norm moet geïmplementeerd worden in de organisatie. De norm is er voor u en niet andersom.

Een certificeringstraject bestaat uit meerdere fases. Hieronder geven wij deze fases weer:

Fase 1 audit

Tijdens de Fase 1 audit wordt onder andere beoordeeld of de documentatie van uw managementsysteem in overeenstemming is met de eisen van de norm. Tijdens deze audit wordt ook beoordeeld of de organisatie gereed is voor de Fase 2 audit. U ontvangt een samenvatting van de bevindingen en voorgestelde aanpassingen. Meestal ontvangt u na het onderzoek een statusrapport met een gedetailleerd verslag van de bevindingen.

Fase 2 audit

Het managementsysteem is geïmplementeerd en klaar om getoetst te worden tegen de norm. Dit wordt uitgevoerd door middel van een zogeheten 'Fase 2 audit'. De Fase 1 en Fase 2 audit worden samen ook wel de initiële audit genoemd. De Fase 1 audit moet uitwijzen of uw managementsysteem gereed is voor de Fase 2 audit. Het aantal Fase 1 en 2 audits is afhankelijk van de activiteiten van de organsatie, het aantal medewerkers en het aantal vestigingen. Een auditor bezoekt in opdracht van de certificeerder uw bedrijf om vast te stellen of het managementsysteem doeltreffend is en op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk. Als afsluiting van de initiële audit volgt een rapport met daarin het resultaat, conclusie en aanbeveling met betrekking tot de certificatie.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001-managementsysteem geven organisaties gestructureerd vorm aan hun bedrijfsprocessen. ISO 9001 is een uitstekend hulpmiddel om uw bedrijf en medewerkers optimaal aan te sturen en te verbeteren.

ISO 9001-certificaat

ISO 9001-certificering biedt u vele voordelen. U voldoet daarmee beter aan de wensen en eisen van de klant. De klanttevredenheid gaat dus omhoog Ook kunt u aantonen dat u uw bedrijfsprocessen beheerst. Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO 9001-gecertificeerde bedrijven. Niet-gecertificeerde bedrijven worden regelmatig uitgesloten bij aanbestedingen of leverancierselecties.

ISO 9001-handboek

Als u uw kwaliteitsbeheer écht op peil wilt hebben, zorg dan voor een online ISO 9001-handboek op uw niveau. Fire Prevent B.V. ontzorgt én begeleidt u hierbij optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

ISO 14001

De ISO 14001 is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. Hiermee tonen organisaties aan dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en dat milieurisico's worden beheerst. Tevens wordt er continu gestreefd naar permanente verbetering van de milieuprestaties binnen het bedrijf.

ISO 14001-certificaat

ISO 14001-certificering biedt vele voordelen. U kunt daarmee uw bedrijfsprocessen op het milieu meetbaar maken en verbeteren. Uw professionele en milieubewuste doelstellingen worden dus op de juiste waarde ingeschat en dat loont! Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO 14001-gecertificeerde bedrijven. Niet-gecertificeerde bedrijven worden regelmatig uitgesloten bij aanbestedingen of leverancier selecties.

ISO 14001-handboek

Wilt u uw milieubeheer écht op peil wilt hebben, zorg dan voor een online ISO 14001-handboekop uw niveau. Fire Prevent ontzorgt begeleidt u optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

 

Klik hier voor meer informatie over VCA certificering
 

Nieuws

Wilt u in 2018 nog investeren? Onze AED's zijn nu scherp geprijsd.

Wat is een AED? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.  Waarom investeren in een AED? Minder dan één op tien personen overleeft een plotse hartstilstand. De eerste minuten zijn het cruciaalst om de bloedsomloop en het zuurstoftransport bij het slachtoffer te herstellen. Per minuut die...


Lees verder