WaaromVCA bedrijfscertificering?

Veel bedrijven besteden opdrachten uit aan aannemers. Wanneer het bedrijf van een aannemer VCA gecertificeerd is, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat de uitbesteedde werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Tevens tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM beheersysteem op orde hebben.

CERTIFICERING

De certificering wordt gedaan door een onafhankelijke certificatie instelling (CI). Deze voert een audit uit en wanneer uw bedrijf aan de VCA eisen voldoet, wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd. De CI controleert uw bedrijf vervolgens jaarlijks of deze nog aan de certificeringeisen voldoet. Wanneer u meerdere vestigingen heeft, dan voert de certificatie instelling de audit bij elke vestiging apart uit. Wanneer één van de vestigingen niet meer voldoet aan de VCA eisen, dan vervalt de certificering voor het hele bedrijf. Er kan natuurlijk sprake zijn dat niet elke vestiging betrekking heeft op een VCA certificering. In dat geval staan alleen de betreffende vestigingen op de certificering.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

  • Voor veel opdrachtgevers is VCA een vereiste voor het verkrijgen van een opdracht.
  • Met een VCA certificaat heeft u een voorsprong op de niet VCA gecertificeerde aannemers.
  • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en -systemen die in het verleden 'bedacht' en opgelegd zijn. Door VCA kan men zich nu toeleggen op slechts één checklist.
  • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
  • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem.
  • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI).
  • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits.
  • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.
  • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever.

VCA-handboek

Wilt u uw veiligheidszorgsysteem écht op peil wilt hebben, zorg dan voor een online VCA-handboek op uw niveau. Fire Prevent ontzorgt én begeleidt u optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.
 

Nieuws

Wilt u in 2018 nog investeren? Onze AED's zijn nu scherp geprijsd.

Wat is een AED? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.  Waarom investeren in een AED? Minder dan één op tien personen overleeft een plotse hartstilstand. De eerste minuten zijn het cruciaalst om de bloedsomloop en het zuurstoftransport bij het slachtoffer te herstellen. Per minuut die...


Lees verder